Yeni Eklenenler
En Çok İndirilen

Melekler, Sokakları Ve Yollan  Dolaşıp Zikir Meclislerini Arar Bulurlar

 Ebu Hüreyre (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Allah’ın bir sınıf melekleri vardır ki bunlar, yollarda, sokaklarda dolaşırlar, zikir ehlini ararlar. Onlar (Aziz ve Celîl olan) Allah’ı anan bir cemaat bulunca birbirlerine:

Aradığınıza geliniz! Diye seslenirler.

Bunun üzerine melekler, zikir ehlini dünya semâsına kadar kanatlarıyla tavaf edip etrafını kuşatırlar.

Rabbleri, onları pek iyi bildiği hâlde, Meleklere:

Kullarım ne söylüyorlar? Diye sorar.

Onlar da:

(Sübhânallah, diyerek) Seni teşbih ediyorlar, (Allahu Ekber, diyerek) Seni tekbir ediyorlar, (El-Hamdulillahi, diyerek) Seni hamd ve sena ediyorlar, suretinde cevab verirler.

Sonra Allah:

Bu kullarım, Beni görürler mi ki? Diye sorar.

Melekler:

Hayır, vallahi onlar, Seni görmezler, derler.

Allah:

O kullarım, ya Beni görseler nasıl olurlar? Buyurur.

Melekler:

Onlar, Seni görseler, Sana ibadet ve uluhiyetleri daha şiddetli, temcid ve tahmidleri daha çetin, teşbihleri daha çok olur, derler.

Allah Teâlâ:

Benden ne diliyorlar? Diye sorar.

Melekler:

Cennet istiyorlar, diye cevab verirler.

Allah Teâlâ:

Onlar, cenneti görmüşler mi?

Hayır, vallahi, onlar cenneti görmemişlerdir!

Ya onlar, cenneti görselerdi?

Eğer görselerdi, cennete karşı, hevesleri daha çok, talebleri daha şiddetli, rağbetleri daha büyük olurdu.

Allah:

O kullarım, neden istiaze ederler?

Melekler:

Cehennem ateşinden.

Cehennemi gördüler mi?

Hayır, vallahi onu görmediler.

Ya görselerdi, nasıl olurlardı?

Ondan daha çok kaçınırlardı, korkulan daha çok olurdu.

Bunun üzerine Allah Teâlâ, Meleklere:

Ey melekler, Ben, sizleri şahid yapıyorum ki, Ben, bu zikreden kullarımı mağfiret ettim, buyurur.

Meleklerden birisi:

O zikredenlerin arasında filan kişi var ki, o zikreden­lerden değildir. Bir haceti için gelmiş oturmuştu, der.

Allah Teâlâ:

O mecliste oturanlar, öyle kemâl sahibi kimselerdir ki, onlarla birlikte oturanlar şakı olamaz, cevabını verir.

3.025 kez

Yorum Yapınız